Zdjęcie tytułowe zrobiłem własnoręcznie w trakcie konkursu Retromobil Gala 2019, w którym miałem zaszczyt sędziować, a który odbywał się na Wzgórzu Wawelskim. Wawel – jak wie każde polskie dziecko – jest zamkiem autentycznym, prawdziwym domem królów. Nie to co …

SILVA RERUM: FABRYKA ZABYTKÓW Read more »

  Narodową religią Japonii jest szintoizm – system wierzeń oparty na rodzimej mitologii, czasami klasyfikowany jako rodzaj politeizmu, ale w istocie wymykający się zachodniemu rozumieniu duchowości. Jak większość religii Azji, szintoizm nie ma swojej świętej księgi, zhierarchizowanej kasty kapłanów albo …

SILVA RERUM: GORYOSHA Read more »