Rewolucja, którą przechodzi obecnie nasz świat, bardziej niż którakolwiek wcześniejsza objawia się przewartościowaniem pojęć. Wszystko, co dawniej uchodziło za chwalebne, staje się wstydliwe – i odwrotnie. Przykładowo, kiedyś ceniono sukces, a odnoszących go ludzi wynoszono na piedestały. Wybitne postacie wypytywano …

KONFRONTACJE: PEŁNOWYMIAROWE-LUKSUSOWE-SPORTOWE-UŻYTKOWE Read more »

Ostatnio, idąc za namową Fabrykanta z Foto- i Motodinozy, przeczytałem “Zapiski z pobocza” Jamesa Maya. Tam, w rozdziale o Vectrze B (napisany w 1995r.), znalazłem takie zdanie: “kierownica wystawia czeki, których zawieszenie nie jest w stanie zrealizować“. Od razu pomyślałem …

PRZEJAŻDŻKA PO GODZINACH: CZEK BEZ POKRYCIA Read more »